Baggrund

Vision

Tanken om at fremme netværk mellem mænd er født i en lokal kirke i Blåhøj 25. september 2013. 

Vision

At skabe et flexible fællesskab mellem mænd på tværs af alder, kultur, sociale og andre forskelle.For at styrke den enkeltese ståsted, og der igennem skabe sammenhæng mellem venner og kirke.Fællesskabet opbygges i tre niveauer. Første niveau et et overordnet nætværkAndet niveau er relationerTredje niveau er et mulig venskab dannet på baggrund af de to første niveauer Visionen bygger på fem søjler.FormålMålgruppeVærdierUdbytteAdfærd
 Søren Albin Jensen


Netværk -> Relation -> Venskab

Åbne fællesskab

Dynamisk fællesskab

Driver sig selv

Gud i centrum

5 Værdier

Funderet på kristne værdier

Respekt for hinanden 

Opbygge hinanden

- at følge den såkaldte gyldne regel fra Lukasevangeliet (6:31) i Bibelen: "Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem".

4 Udbytte

Et åbent let tilgængeligt fællesskab

Interessefæller -> Relationer -> Venskab

Synergieffekt 2+ 2 = 5

3 Adfærd

Du har mulighed for at sætte dit præg på fællesskabet

Være villig til at give ind i fællesskabet

Medejerskab er nødvendigt, men ikke et struktureret medlemskab.

Ifølge Det Etiske Råd:
"Etik er noget, man kan blive klogere på ved at diskutere med andre. Andre kan nemlig forlange, at man begrunder sine etiske vurderinger (...) At handle etisk drejer sig i vores del af verden ofte om at følge den såkaldte gyldne regel fra Lukasevangeliet (6:31) i Bibelen: "Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem"."

2 Målgruppe

Mænd der gerne vil give og få noget fra et fællesskab eller give noget til et fælleskab

Fra teenager til olding

Har fundament i kirken, men målgruppen rækker langt ud over denne

1 Formål

At være et sundt netværk for mænd

Formålet med A-MEN er:

- at være et sundt netværk for mænd. Det er ment som en service og ikke noget man kan blive medlem af.

 - at være et netværket som kan føre til positive og udviklende relationer mellem mænd, som kan være med til, at pege på hver mand mission.

- at give mulighed for at udvikle gode venskaber.

“Friendship is a single soul dwelling in two bodies.” – Aristoteles

Claus Kragh-Müller beskriver relationer som en ”betegnelse for mere elle mindre forpligtende samvær mellem mennesker….at handle overfor et andet menneske med dette taget i betragtning.” (Ritchie, 2005; 11; Ritchie, Tom; (2005); Relatioer i Psykologien; Billesø & Baltzer)

Relation er at indgå i et forhold til en anden (Jerlang, 2006; 204; Jerlang, Espen; Jerlang, Jesper; (2006) pædagogisk/psykologisk opslagsbog; Hans Reitzels Forlag)

Schein taler om, at relationer indeholder to principper: Kommunikation som en gensidig proces, som opfattes fair og ligeværdig og at indlærte roller skal være komplimentære.

Ligeværdighed betyder ikke, at parterne har samme status, men at de tilpasser sig til størrelsen af den værdi som situationen kan definere for dem. (Schein, 2010; 33-37; Schein, Edgar H; (2010); Hjælp om at tilbyde og modtage hjælp; Gyldendal Business)

”Kundskab får sin mening gennem at være noget for nogen” (Hiim og Hippe, 1999; Hiim, Hiim; Hippe Else; (1999); Læring gennem oplevelse, forståelse og handling, en studiebog i didaktik; Nordisk Forlag A/S, Copenhagen)Netværk > Relation > Venskab


Grundlæggere


Søren Albin Jensen

Levnedmiddelteknikker

Brian Sandfeld

IT chef

Rasmus Christtreu

Folkeskolelærer

http://rasmuschristtreu.dk

Morten Abild Patrzalek

Frikirke-præst

Førstehjælpinstruktør

Agner Ebild

Plejefar

http://ebild.dk/agner/ 


© A-MEN 2013