4 Udbytte

Et åbent let tilgængeligt fællesskab

Interessefæller -> Relationer -> Venskab

Synergieffekt 2+ 2 = 5

© A-MEN 2013