5 Værdier

Funderet på kristne værdier

Respekt for hinanden 

Opbygge hinanden

- at følge den såkaldte gyldne regel fra Lukasevangeliet (6:31) i Bibelen: "Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem".

© A-MEN 2013