Brænde


Brændværdier


Ofte hører man, at nogle træarter brænder længere og giver mere varme end andre. Det er kun en halv sandhed. Hvis man forudsætter at vandindholdet er det samme, så varmer alle træarter stort set lige godt - målt pr. kg brænde eller flis. Faktisk ligger brændværdien for gran en anelse højere end værdien for bøg.

Den store forskel ligger ikke i brændværdien, men i træarternes forskellige vægt pr. m3. Da bøg vejer mere pr. m3 træ end f.eks. rødgran, så skal der mere rødgran til, lerman får den samme mængde varme, som bøg giver.

Træarters vægt målt når træet er tørt. Rumtætheden kan svinge 10-20%, alt efter hvilke vækstbetingelser træet har haft.

[Billede: Her ses tabel med træarters vægt målt når træet er tørt..]

Kilde: http://www.skov-info.dk/haefte/18/kap07.htm© A-MEN 2013